KÖPVILLKOR

VILLKOR

Senast uppdaterad 1 Okt 2020

AVTAL TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och e-Flora B.V, som gör affärer som Bloompost SE ("Bloompost SE", "vi", "oss" , eller "vår"), angående din tillgång till och användning av hemsidan http://www.www.bloompost.se samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer relaterade, länkade eller på annat sätt anslutna därtill (tillsammans "webbplatsen"). Du samtycker till att genom att komma åt sajten, har du läst, förstått och godkänt att vara bunden av alla dessa användarvillkor.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen då och då införlivas uttryckligen här genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller ändringar av dessa användarvillkor när som helst och av någon anledning. Vi kommer att varna dig om eventuella förändringar genom att uppdatera "Senast uppdaterat" datum för dessa användarvillkor, och du avstår från rätten att få specifikt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att bli föremål för och kommer att anses ha blivit medveten om och godkänt ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då sådana reviderade användarvillkor publiceras.

Informationen som tillhandahålls på sajten är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller förordningar eller som skulle förutsätta oss något krav på registrering inom sådan jurisdiktion eller land . Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt sajten från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokal lagar är tillämpliga.

Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de bor (vanligtvis under 18 år) måste ha tillstånd från och övervakas direkt av deras förälder eller vårdnadshavare att använda webbplatsen. Om du är mindreårig måste du låta din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen.

AVTAL TILL INKÖP AV FÖRSLAG

Köpsavtalet kommer att slutföras i steg 5 i vår beställningsprocess. Köpsavtalet arkiveras och kan granskas på begäran. Köpsavtalet kommer att bekräftas via ett e-postmeddelande. Vi rekommenderar starkt att arkivera detta köpeavtal.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår egen egendom och alla källkoder, databaser, funktionalitet, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (kollektivt, "innehållet") och varumärken, service märken och logotyper som finns däri (”märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss, och är skyddade av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och orättvisa konkurrenslagar i USA, internationella upphovsrättslagar, och internationella konventioner. Innehållet och varumärkena tillhandahålls på webbplatsen ”SOM ÄR” för din information och personligt bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, publiceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översätts, överförs, distribueras, säljs, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Under förutsättning att du är berättigad att använda sajten, har du en begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av alla delar av innehållet till vilket du korrekt har fått tillgång endast för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig på och till webbplatsen, innehållet och märkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda sajten, föreställer du och garanterar att: (1) all registreringsinformation du skickar är sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att bibehålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har den lagliga behörigheten och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är en minderårig i den jurisdiktion som du är bosatt i, eller om en minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen; (5) du kommer inte att få åtkomst till sajten med automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig det är genom en bot, skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt syfte; och (7) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot gällande lagar eller förordningar.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

FORBUDSAKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat syfte än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella ansträngningar förutom de som specifikt har godkänts eller godkänts av oss. Som användare av sajten accepterar du att inte:

1. Hämta systematiskt data eller annat innehåll från sajten för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.

2. Lura, bedrägeri eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation, t.ex. användarlösenord.

3. kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller verkställer begränsningar för användningen av webbplatsen och / eller innehållet som finns där.

4. Förnedring, plåga eller på annat sätt skada, enligt vår åsikt, oss och / eller webbplatsen.

5. Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.

6. Använd webbplatsen på ett sätt som inte överensstämmer med gällande lagar och förordningar.

7. Använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.

8. Engagera sig i obehörig inramning av eller länka till webbplatsen.

9. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och skräppost (kontinuerlig publicering av repeterande text), som stör någon partis oavbruten användning och njutning av Webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktioner, funktioner, drift eller underhåll av webbplatsen.

10. Engagera sig i automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg.

11. Radera meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från allt innehåll.

12. Störa, störa eller skapa en onödig börda på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till sajten.

13. Trakasserar, irriterar, skrämmer eller hotar någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.

SOCIALA MEDIA

Som en del av webbplatsens funktionalitet kan du länka ditt konto till onlinekonton som du har med tredjepartsleverantörer (varje sådant konto, ett "tredjepartskonto") genom att antingen: (1) tillhandahålla ditt tredjepartskonto inloggningsinformation via webbplatsen; eller (2) som tillåter oss att få åtkomst till ditt tredjepartskonto, vilket är tillåtet under tillämpliga villkor som reglerar din användning av varje tredjepartskonto. Du föreställer och garanterar att du har rätt att avslöja din inloggningsinformation för ditt tredjepartskonto till oss och / eller ge oss tillgång till ditt tredje parts konto, utan att du bryter mot någon av villkoren som reglerar din användning av tillämpliga Tredjepartskonto, och utan att ålägga oss att betala några avgifter eller att göra oss underkastade användningsbegränsningar som påläggs av tredjepartsleverantören av tredjepartskontot. Genom att ge oss tillgång till konton från tredje part förstår du att (1) vi kan komma åt, göra tillgängliga och lagra (om tillämpligt) allt innehåll som du har tillhandahållit och lagrat i ditt tredje parts konto ("Social Network) Innehåll ”) så att det är tillgängligt på och via sajten via ditt konto, inklusive utan begränsning några vänlistor och (2) vi kan skicka till och ta emot från ditt tredje part-konto ytterligare information i den utsträckning du får meddelande när du länkar ditt konto med tredjepartskontot. Beroende på vilka tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de integritetsinställningar som du har angett i sådana tredjepartskonton, kan personligt identifierbar information som du publicerar på dina tredjepartskonton vara tillgänglig på och via ditt konto på webbplatsen. Observera att om ett tredjepartskonto eller en tillhörande tjänst blir otillgänglig eller vår åtkomst till sådant tredjepartskonto avslutas av tredjepartsleverantören, kan det sociala nätverksinnehållet inte längre vara tillgängligt på och via webbplatsen. Du kan när som helst avaktivera anslutningen mellan ditt konto på webbplatsen och dina tredjepartskonton. Observera att ditt förhållande med tjänsteleverantörerna för tredje part som är associerat med dina tredjepartsräkningar styrs enbart av dina avtal med sådana tjänsteleverantörer för tredje part. Vi gör inga ansträngningar för att granska något socialt nätverksinnehåll för något syfte, inklusive men inte begränsat till, för noggrannhet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för något socialt nätverksinnehåll. Du bekräftar och samtycker till att vi kan komma åt din e-postadressbok som är kopplad till ett tredjepartskonto och din kontaktlista lagrad på din mobila enhet eller surfplatta endast för att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda webbplatsen . Du kan inaktivera anslutningen mellan webbplatsen och ditt tredje parts konto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller genom dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka ta bort all information som är lagrad på våra servrar som erhölls via ett sådant tredjepartskonto, förutom användarnamn och profilbild som blir kopplad till ditt konto.

SAJTUNDERHÅLL

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapporterar en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa tillgången till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den mån det är tekniskt genomförbart) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, att ta bort från sajten eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är alltför stora eller på något sätt tyngre för våra system; och (5) på annat sätt hantera sajten på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta att webbplatsen fungerar korrekt.

INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://www.www.bloompost.se Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som är integrerad i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen är värd i Sverige. Om du öppnar webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Sverige, överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen dina uppgifter till Sverige, och du accepterar att dina data överförs till och behandlas i Sverige.

VARNING OCH AVSLUTNING

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och effekt medan du använder webbplatsen.

UTAN att begränsa något annat bestämmelse om dessa användningsvillkor, förbehåller vi oss rätten till, i vår enda diskretion och utan meddelande eller ansvar, förnekar tillgång till och användning av webbplatsen (inklusive blockering av vissa IP-adresser), till någon person eller någon anledning FÖR INGEN SKÄL, INKLUDERANDE UTEN BEGRÄNSNING FÖR BREKNING AV NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER COVENANT INNEHÅLLT I dessa ANVÄNDARVILLKOR ELLER ANVÄNDIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I WEBBPLATSEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER UPPLYSNINGAR SOM DU POSTADE NÅGONTID, UTAN VARNING, I VÅR ENLIG BESKRIVNING.

Om vi ​​avslutar eller stänger ditt konto av någon anledning är det förbjudet att registrera dig och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av den tredje fest. Förutom att säga upp eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning förföra civil, kriminell och förbudsrätt.

GÄLLANDE LAG

Dessa villkor styrs av och tolkas efter Storbritanniens lagar, och användningen av FN: s konvention om avtal för internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga bostad är i EU och du är en konsument har du dessutom det skydd som du tillhandahåller genom obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt hemland. E-Flora B.V och dig själv samtycker båda till att underkasta dig den icke-exklusiva behörigheten för domstolarna i Nederländerna, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter när det gäller dessa användarvillkor i Sverige, eller i det EU-land där du är bosatt.

KORRIGERINGAR

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande.

VARNING

WEBBPLATSEN TILLFÄLS PÅ EN AS-IS OCH SOM TILLGÄNGLIG GRUND. Du håller med om att din användning av webbplatsen och våra tjänster kommer att vara på din enda risk. I den utsträckning som föreskrivs i lagstiftningen, AVSLAGAR VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, I samband med WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DENNA, INKLUDERANDE UTAN BEGRÄNSNING, DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR MERCHANTABILITET, FITNESS PÅ NÄTVERK. VI GÖR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER OM LÄKEMEDELEN ELLER FÖRSTÄLLNINGEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET FÖR NÅGRA WEBBPLATSER LÄNKTA TILL WEBBPLATSEN OCH VI kommer ATT ANTAGA INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON (1) FEL, FEL OCH INSIKT, ELLER INC 2) PERSONLIGT SKADA ELLER FASTIGHETSKADA, AV NÅGON NATUR Oavsett vad som resultat från din tillgång till och ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) NÅGON OAVGÅENDE TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKERADE TJÄNARE OCH / ELLER ALLA OCH ALL PERSONLIG INFORMATION OCH / ELLER FINANSIELL INFORMATION LAGRAT DÄR, (4) NÅGON AVRÖDNING ELLER AVSLUTANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) ALLA BUGS, VIRUSER, TROJAN-HÄSTER ELLER LIKE SOM KAN SÄTT TILL ELLER UNDER WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART, OCH / ELLER ( 6) EVENTUELLA FEL ELLER UTLÖSNINGAR I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGONSFÖRHÅLL ELLER SKADA PÅ NÅGONT HÄNDIGHET FÖR ATT FÖR ATT ANVÄNDAS AV ANVÄNDNING AV NÅTT INNEHÅLL PÅ INSTÄLLT, ÖVERFÖRT ELLER ANNAN GJÖRT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTIERAR, GÄLLER INTE, GARANTIER ELLER ANTAGAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNSTER ELLER ANBJUDAS AV EN TREDJE PART MED GÄNNAN WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLINKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILT APPLIKATION FUNKTIONERAD I ANNAN BILJAR ELLER ANNAN BANNER ELLER ANNAN Vara en part till eller på något sätt vara ansvarigt för att övervaka någon transaktion mellan dig och några leverantörer av tredje part av produkter eller tjänster. SOM MED INKÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST genom något medium eller i något miljö, ska du använda din bästa dom och utöva FÖRSIKTIGHET DÄR GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du skickar till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som data som rör din användning av sajten. Även om vi utför regelbundna säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all information som du överför eller som hänför sig till all aktivitet du har genomfört med webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana uppgifter, och att du härmed avstår från rätt till handling mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådana uppgifter.

BLOMMOR

Blommorna vi använder för att packa dina beställningar kommer inte att vara äldre än de blommor som används i en vanlig blomsterbutik. Blommorna kommer att förpackas i en patenterad förpackning som skyddar dina blommor under transport. Efter att förpackningen har öppnats förblir blommorna färska i minst sju dagar under förutsättning att de behandlas enligt vårdinstruktionerna.

BETALNINGSSKYLDIGHET

Alla betalningar måste slutföras innan någon beställning kan levereras. Du har möjligheterna att betala med ditt kreditkort samt via Klarna, Paypal och Applepay. I det ögonblick vi får din betalning behandlar vi din beställning för leverans. Leverans kommer att ordnas av PostNord och kommer i allmänhet att vara på önskat datum och tid. Bloompost.se ansvarar dock inte för några sena leveranser. Om din valda produkt inte är tillgänglig längre har vi rätt att skicka en annan produkt till dig.

DIVERSE

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller avseende webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vårt underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor fungerar till fullo enligt lag. Vi kan när som helst tilldela någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att handla orsakade av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture-, partnerskap-, anställnings- eller byråförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss i kraft av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed allt försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa användarvillkor och bristen på att underteckna av parterna för att utföra dessa användarvillkor.

www.www.bloompost.se

KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användning av webbplatsen, vänligen kontakta oss på:

e-Flora B.V

Betula 11

1424 LH De Kwakel

Nederländerna

[email protected]